Home

SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI
BİLGİLER ve HABERLER

Kalbe giden yol mideden geçer” sözü boşuna söylenmemiş ve aslında bu herkes için çok doğru.
Gerçekten de sindirim sistemi sağlığı, yaşam kalitesi açısından son derece önemli.
Öte yandan sindirim sistemi hastalıkları toplumda son derece yaygın.
Sağlığımızı sürdürebilmek, hastalıklarla mücadele edebilmek için bilgilenmek çok önemli bir ihtiyaç.

BİLGİYE ERİŞİMDE NEDEN İNTERNET?

Elbetteki kolaylık en önemli faktör. Hız ve kaynak çeşitliliği de tercih edilmesini artıran nedenler. Bir şey merak edildiğinde hemen internete başvuruluyor, kolayca da bir şeyler bulunuyor. Ama bu kolaylık önemli risk ve tehlikeleri de beraberinde getiriyor. İnternette her okuduğumuza, her gördüğümüze, her izlediğimize inanabilir miyiz, güvenebilir miyiz? Her türlü alternatif tıp yaklaşımları, bilimsel araştırmalara dayanan klasik tıbba kıyasla, çok daha aktif olarak internette boy gösteriyor, tavsiyeler veriyor, yönlendirmeler yapıyor. Bütün bunların insan sağlığına gerçekten bir yararı var mı, daha da ötesi güvenli mi? Tanı ve tedavi tavsiyeleri vermek bu kadar kolay mı?

Tıpta bugünkü bilgi seviyemize kolay ulaşılmadı. Alanlarında ileri derecede uzmanlık sahibi, çalışkan ve fedakar sayısız bilim insanları ömürlerini vakfettiler, gece, gündüz bilimsel çalışmalar yaptılar, çok emekler verdiler. Bu sayede insan ömrü uzadı. Ortalama yaşam süresi sadece 80-100 yıl öncesine göre neredeyse iki katına çıktı. Dolayısıyla güvenilir olan bilgi bu bilim insanlarının ürettiği bilgidir.

Sağlık alanında bunca alternatif arasında, güvenilir bilimsel kaynaklardan derlenmiş bilgi arayışında olan, daha fazlasını öğrenme azmindeki merak sahibi okurlar için web sitemiz yayına devam ediyor.

Prof. Dr. İbrahim Doğan

Prof. Dr. İbrahim DOĞAN

Unutulmamalıdır ki internetten edinilen bilgiler güvenilir kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmış olsa bile hiçbir zaman bir hekim muayenesinin, teşhis ve tedavisinin yerine geçemez. Kendi tanısını koymaya, kendisini tedavi etmeye kalkışmak son derece riskli durumların ortaya çıkmasına neden olabilir. Hastalar için bilgi edinmek, kendi durumlarını daha iyi anlamalarına, hekim görüşmesinde daha iyi ve anlamlı sorular sorabilmelerine, tedavi kararlarına daha etkin bir şekilde katılabilmelerine imkan sağlar. Böylece hekim-hasta iletişiminin kalitesi yükselir, verimliliği artar. Bunun ötesinde kendi başına uygulamalar yapma konusunda son derece dikkatli olunmalı, profesyonel yardım ve danışmanlık alınmalıdır. Sağlık uygulamaları ileri düzey mesleki eğitim ve deneyim gerektirir. Uygulamalar kişiye özeldir. Genel bilgilendirme amaçlı verilen bilgiler kesinlikle kişisel tedavi tavsiyesi değildir. Burada verilen bilgilerle doktorunuzun düzenleyeceği tedaviye, daha aktif, daha iyi bilgilenmiş ve daha bilinçli olarak katılım yapabilmenize yardımcı olunması amaçlanmıştır. Hastanın kendi başına, doktorunun düzenlediği tedaviyi kesmesi, değiştirmesi, ilaç başlaması veya kesmesi uygun değildir. Böyle yapması hiç bir zaman tavsiye edilmez. Tereddüte yol açan durumlar, tedaviyi düzenleyen hekime danışılmalıdır. Sanılanın aksine alternatif tedaviler olarak sunulan yöntemler hafif, yan etkisi az, risksiz olarak denenebilecek şeyler değildir. Zaman zaman çok riskli durumlara yol açabilmektedirler.

ENDOSKOPİK İŞLEMLER

Gastroenterolojide yemek borusu, mide, safra yolları ve kalın barsak hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan endoskopik yöntemlerde çok büyük teknolojik ilerlemeler oldu. Bu sayede kanserlerin erken teşhis ve tedavisinde çok önemli aşamalar kaydedildi ve tarama yapılanlarda kanserden ölüm oranları belirgin olarak azaldı. Belirli yaşlarda hemen herkesin karşısına çıkan endoskopik işlemlerle ilgili bilgi içeren yazıları aşağıdaki bağlantılara tıklayarak okuyabilirsiniz.

GASTRO HABER

Gastroenteroloji ve Hepatoloji alanında Gastroözofagiyal Reflü Hastalığı, Helikobakter Pylori Gastriti, Şişkinlik, Gaz, Hazımsızlık, Kabızlık, Sarılık gibi hastalıklarla Endoskopi, Kolonoskopi, ERCP gibi işlemler hakkında güncel tıp literatüründen, yeni çıkan araştırma makalelerini özetleyen haberleri buradan takip edebilirsiniz.