www.dribrahimdogan.com

Bu sitede yer alan yazılar hastalıkları hakkında bilimsel tıbbi kaynaklardan yararlanmak isteyen hastaları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. Yazılar aynı zamanda uzmanlık alanı gastroenteroloji olmayan hekimleri de gastroenteroloji konuları hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bilgilendirme dışında tanı ve tedavi açısından hekim tavsiyeleri niteliği taşımaz.

Unutulmaması gerekir ki güvenilir olsalar bile  internet v.b. kaynaklardan elde edilen bilgiler bir uzman hekim muayenesinin yerini tutamaz. Hastalıkların tanı ve tedavisinin bir uzman hekim tarafından yapılması gerekir. Hekim hasta ile ilgili farklı bir çok durumu bir arada değerlendirir, deneyim ve bilgisini kullanarak karar verir.  Varılan karar ve tavsiyeler hastaya özeldir, benzer belirtilere sahip başka bir hastanın durumu tamamen farklı olabilir.

Burada yer alan bilgilerin hazırlanmasında temel klasik tıp kaynaklarından, bilimsel makalelerden, tıbbi kılavuzlardan yararlanılmıştır. Özellikle ülkemize has konularda yazar kendi görüşlerini de paylaşmıştır.

Bu sitenin idamesi için hiç bir şekilde sponsorluk desteği alınmamaktadır ve yazarın kendi kişisel imkanları ile idame ettirilmektedir.

Aksi belirtilmedikçe bu sitedeki yazılar Prof. Dr. İbrahim Doğan tarafından hazırlanmaktadır.

Prof. Dr. İbrahim Doğan

Prof. Dr. İbrahim Doğan

Gastroenteroloji Bilim Dalı
Beşevler – Ankara
Turkey

Gazi Üniversitesi (Sekreterlik)
0 312 202 5819
0 312 202 5821

ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. İbrahim Doğan Yozgat’ta doğmuştur. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1991 yılında bitirerek tıp doktoru olmuştur. İç hastalıkları uzmanlık eğitimini 1996 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda, Gastroenteroloji yan dal uzmanlık eğitimini de 2001 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı’nda tamamlamıştır.

Uzmanlık eğitimlerinin arkasından 2002 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak akademik hayatına başlamıştır. Aynı fakültede 2003 yılında yardımcı doçentliğe yükseltilerek öğretim üyesi olmuştur. 2007 yılında doçent, 2012 yılında ise profesör ünvanını almıştır. Prof. Dr. İbrahim Doğan 2004-2006 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde University of California San Diego’da 2 yıl süreyle araştırmacı olarak çalışmıştır. Halen çalışmalarına Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı‘nda devam etmektedir.

İlgi Alanları

Gastrointestinal Motilite

Sindirim sisteminin en sık görülen hastalıklarından olan gastroözofagiyal reflü hastalığı, irritabl barsak sendromu, konstipasyon (kabızlık) gibi durumlar Gastrointestinal Motilite alanına girmektedir.  Gastroparezi ve daha seyrek rastlanılan Akalazya gibi hastalıklar da Motilite hastalıklarıdır. Şişkinlik, gaz, geğirme, dışkı kaçırma gibi durumlar yine motilite alanında yer alan önemli hastalıklardandır. Prof. Dr. ibrahim Doğan Gazi Üniversitesinde 1992 yılında Prof. Dr. Selahattin Ünal tarafından kurulan  ve bu alandaki ülkemizin ilk merkezlerinden biri olan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Motilite Laboratuvarında kuruluşundan bu yana çalışmalarını devam ettirmektedir.

2004-2006 yılları arasında 2 yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri’nde University of California, San Diego’da Prof. Ravinder K. Mittal’in laboratuvarında gastrointestinal motilite alanında araştırmalara katılmıştır.  Ülkemizde Gastrointestinal Motilite Derneği‘nin kuruluşuna katılmış ve halen bu derneğin başkanlık görevini sürdürmektedir.

Terapötik Endoskopi

Diğer temel ilgi alanı olan terapötik endoskopi (endoskopi ile yapılan çeşitli tedaviler) yöntemleri arasında ERCP, Sindirim Sisteminin çeşitli bölgelerinde stent uygulamaları, balon dilatasyonları, buji dilatasyonları, polipektomi, argon plazma uygulamaları, çift balonlu enteroskopi ve kanama tedavileri sayılabilir. Bu alanlarla ilgili çok sayıda vakaya müdahele etmiş, eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılmış, uzmanların yetişmesine katkı sağlamıştır.

İnflamatuar Barsak Hastalıkları

Ülseratif Kolit ve Crohn hastalığı

Ülseratif kolit kolonu (kalın barsak) tutan kronik iltihabi bir barsak hastalığıdır. Crohn hastalığı ise hem ince barsakları hem de kalın barsakları tutabilen ve yine kronik iltihabi bir barsak hastalığıdır. Bu hastalıkların özellikle de Crohn hastalığı sıklığının ülkemizde gittikçe arttığı gözlenmektedir. Prof. Dr. İbrahim Doğan çok sayıda İBH hastasının takip ve tedavisini yürütmektedir.